Bygdeforskning i Vångsta

Dingtuna-Lillhärad Sockengille har under lång tid samlat information från kyrkböcker och privata arkiv om Vångsta by. Denna kulturgärning förtjänar att uppmärksammas och att föras vidare. För att visa upp en del av det material som finns har den här hemsidan satts upp. Här kan du se vilka som har bott på de torp och gårdar som ingår i Vångsta By.
En dramatisk händelse i byn inträffade runt 1890-talet då det norra rusthållet styckades upp i ett stort antal småbrukarenheter som sedan såldes till familjer som drömde om att bli hemmansägare.
På följande sidor redovisas den inventering som gjorts på dessa småbruk. Kartor finns där man kan se var dessa små gårdar låg i byn.

Nedanstående karta är gjord 1915. Den är i sin tur baserad på den karta från 1892 som utgjorde grunden för uppdelningen av Vångsta 2 i ett större antal småbrukarenheter. Varje enhet fick en littera beteckning t.ex B31 Detta kom senare att ersättas av dagens fastighetsbeteckningar sålunda har B31 idag beteckningen Vångsta 2:6.

Jag har behållit en god upplösning på bilden vilket medför att den är ganska stor samt att man får skrolla ganska friskt för att kunna komma till en viss gård. Klicka på lilla kartan nedan om du vill se detaljer.

       

 Till Vångsta Gårdar och torp.  Den här länken leder till en dokumentförteckning där du t.ex. finner en förteckning av kartlagda torp och gårdar i Vångsta. Därifrån kan du sedan gå till beskrivningar över respektive gård eller torp.

Se även Dingtuna-Lillhärad Sockengilles hemsida www.dingtuna.com

Prova gärna sökfunktionen här nedan. Man kan söka på vilket ord som helst. Sökresultatet visar vilket dokument som innehåller ordet. Klicka på önskat dokument i listan så kommer du dit.

Sök efter: