Bygdeforskning i Vångsta

Innehållsförteckning

Vångsta gårdar och torp
Kort introduktion till Vångsta by

Klyvningen av Vångsta:2 1892
Läs om den dramatiska delningen av Vångsta 2 som inträffade 1892

L Johansson Vångsta minnen
Lennart Johansson tillhör den generation som fortfarande kan berätta om förhållandena för de småbrukare som koloniserade Vångsta efter delningen av Herrgården 1892.

Föreningen som köpte Herrgården
För att kunna ro "Vångsta projektet" i land bildades en förening med CA Granat i spetsen.

Gårdarna
Här finns gårdarna och torpen inklusive de familjer som bodde och arbetade (läs slet) där. Beskrivningarna kompletteras efter hand.
Alla bidrag mottages tacksamt; levnadsöden, bilder osv. lars@grindbo.se

Fotoalbum
Bilder från Dingtuna-Lillhärads sockengille. Bilder med originalupplösning kan beställas från Dingtuna-Lillhärad Sockengille hans.frisholt@telia.com

 

Åter till startsidan