Klyvningen av Wångsta 2 1892

1892 hade Högner med hustru beslutat att stycka upp 1 mtl Wångsta 2 i ett antal mindre gårdar och sälja ut dem. Han hade då ägt Wångsta i mindre än två år. Totalt avstyckades 25 lotter av varierande storlek. Dessa lotter finns beskrivna i ett dokument med tillhörande karta ”Beskrivning öfver delningen af egorna till hemmanet no2 Wångsta by, Dingtuna socken, Tuhundra härad och Westmanlands län, upprättad 1892”. Vid den här tiden bodde inte Westrin på Wångsta utan lät sköta försäljningen genom sitt ombud G.Asplund.

 

Lotterna 2, 8, 13, 15, 18 och 20 på sammanlagt 21/64 mtl såldes till en ”förening” för 21000 kr. Föreningen som bestod av 18 personer fick lagfart på sitt förvärv 1892 2 juni. Dessa lotter såldes genast vidare enligt nedan:

 

Lott Nr 2,      3/128 mtl till   Carl August Blomqvist för 1500 kr

Lott Nr 8,      7/128 mtl till                        C.J. Carlsson för 3500 kr

Lott Nr 13a,   1/32 mtl till                          C.G. Lind för 2000 kr

Lott Nr 13b,  1/32 mtl till                          A.G. Pettersson för 2000 kr

Lott Nr 15,    1/16 mtl till                          J.P. Johansson för 4000 kr

Lott Nr 18,    1/16 mtl till                           C.E. Carlsson

Lott Nr 20,    1/16 mtl till                          C.E. Carlsson

 

Alla köparna ovan får lagfart 1892 2 juni. Det var mycket som hände vid den här tiden 1892. Man kan se att till och med protokollen hade svårt att hinna med. Så till exempel är C.J.Högner noterad som ägare till lott Nr 20 i delningsbeskrivningen men i lagfartsboken är C.E.Carlsson lagfaren ägare. I lagfartsboken har lott 15 en ägare nämligen J.P. Johansson men i delningsbeskrivningen har lott 15 delats upp i 15a och 15b. Lott 15a på 1/24 mtl behåller J.P. Johansson medan 15b på 1/48 mtl är noterat på C. Carlsson.

Lotterna 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 24 och 25 säljes av Högner via ombudet Asplund. Dessa lotter utgjorde tillsammans 31/64 mtl.

 

Köpare enligt nedan:

Lott Nr 1,      1/64 mtl till                           Anders Carlsson för 1000 kr

Lott Nr 3,      1/16 mtl till                          J.E. Blomqvist för 4000 kr

Lott Nr 4,      1/64 mtl till                           Erika Johansson för xxxx kr (gift med Gustav Ström)

Lott Nr 5,      1/32 mtl till                           C.G. Lindberg för 2000 kr

Lott Nr 6,      1/32 mtl till                           C.E. Hedlund och Axel Eriksson

Lott Nr 7,      1/16 mtl till                           August Nordlöf

Lott Nr 9,      1/64 mtl till                           C.A. Anstedt

Lott Nr 10,    1/128 mtl till   G.R. Enroth för 500 kr

Lott Nr 11,    1/32 mtl till                           E.G. Östling för 2000 kr

Lott Nr 12,    1/32 mtl till                          J.E. Barklund för 2000 kr

Lott Nr 14,    1/32 mtl till                          J.E. Fernström för 2000 kr

Lott Nr 17,    3/64 mtl till                           Adam Johansson för 3000 kr

Lott Nr 19,    1/16 mtl till                          J.F. Hedin för 4000 kr

Lott Nr 22,    1/64 mtl till                           Johan August Carlsson för 1000 kr

Lott Nr 24,    1/64 mtl till                           C.A. Granat för 1000 kr

Lott Nr 25,    1/128 mtl till   F. Vidmark för 500 kr

 

I Lagfartsboken är A. Nordlöf lagfaren ägare till lott 7 men i delningsbeskrivningen är lott nr 7 uppdelad så att Nordlöf har lott nr 7a på 1/32 mtl och A.E. Storm har lott nr 7b på 1/32 mtl.

 

Lotterna 23, 16 och 21 såldes något senare enligt köpebrev 1894 17 nov. (I delningsbeskrivningen står ovanstående tre lotter på C.J. Högner.)

Lott Nr 16,    1/16 mtl till                           August Sandberg

Lott Nr 21,    1/16 mtl till                           E.J. Jäderholm

Lott Nr 23,    1/16 mtl till                           C.W. Carlsson

Dessa köpare fick lagfart 1894 26 november. I och med detta är hela 1 mtl Wångsta 2 uppstyckat och sålt.

 

Man skulle kunna dela upp kartläggningen av Wångsta 2 i en del före klyvningen 1892 och en del efter klyvningen. Jag har dock valt att följa torpen och gårdarna utan hänsyn till detta så långt det går. Detta kan medföra en viss osäkerhet beträffande ägogränser. 1915 gjordes en ny genomgång av Wångsta 2 beträffande gränser, areal, graderingar och skogslotter. Samtidigt ersattes begreppet Lott med en Littera beteckning

 

Åter till innehåll